+38(050) 412-80-07

+38(044) 222-86-60

Законодательство в отрасли

Ссылки на государственные сайты

 

Государственное космическое агентство Украины http://www.nkau.gov.ua/
Министерство образования и науки Украины http://mon.gov.ua/
Государственная служба экспортного контроля Украины http://www.dsecu.gov.ua/
Государственная фискальная служба Украины http://sta-sumy.gov.ua/

 

Опытно-конструкторские работы

  Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» Цивільний кодекс України (Глава 62 Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт) ПКМУ від 1 серпня 2007 р. N 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» ПКМУ від 22 квітня 2013 р. N 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету» Постанова КМУ від 03.07.2013 р. № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності» Постанова КМУ від 01.08.2007 р. № 995 «Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"  

Внешнеэкономическая деятельность

  Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" Закон України "Про Єдиний митний тариф" Митний Кодекс України МЗС "Положення про форму зовнішньоекономічного контракту" Декрети Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Закон України "Про податок на додану вартість" Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Incoterms 2010  

Экспортный контроль и предварительная экспертиза товаров

  Закон України "Про державний контроль за міжнародними  передачами товарів військового призначення та подвійного використання" ПКМУ від 6 червня 2012 р. № 500  "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів" ПКМУ   від 15 липня 1997 р. N 767  "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю" ПКМУ від 20 листопада 2003 р. N 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" ПКМУ від 28 січня 2004 р. N 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" Наказ ДСЕКУ від 15.03.2006  N 82 "Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю"